Američtí vědci šokujícím experimentem zjistili, jak přísné rodičovství na dítě působí

Výchova dítěte je složitý a zodpovědný proces, který závisí mimo jiné na jeho věku, povaze a samotných rodičích. Někteří dospělí odmítají na děti zvýšit hlas za jakýchkoli okolností.

Jiní to považují za přijatelné v závislosti na situaci. Ještě jiní mohou dítě nadávat nebo ho trestat v koutě a dokonce prdět, pokud je velmi vinné.

Přemýšleli jste ale o tom, jak různé rodičovské přístupy ovlivňují dítě a jak jsou vlastně účinné?

Experiment
Výzkumníci z University of Cambridge a Dublin pozvali více než 7500 dětí, aby se zapojily do jejich experimentu. Údaje o jejich duševním zdraví byly shromažďovány prostřednictvím speciálně vyvinutého dotazníku a samotní účastníci byli rozděleni do 3 skupin podle věku (3, 5 a 9 let).

5 rodičovských chyb, které ničí děti

Dotazováni byli i rodiče: měli mluvit o tom, jaké metody výuky dodržují, nebo spíše vybrat jeden ze tří návrhů.

První zahrnuje především vřelou komunikaci, naplněnou podporou a pozorností k potřebám dítěte. Podle druhé podmínky je to stanovení jasných pravidel a podle třetí použití převážně agresivních výchovných prostředků.

Výsledek
Vědci zjistili, že děti vystavené nepřátelštější výchově měly 1,5krát vyšší pravděpodobnost než jejich vrstevníci, že budou mít méně stabilní psychiku, což zase hrozilo vyšším rizikem rozvoje duševních poruch.

Mají úzkost, sociální izolaci, impulzivní chování, včetně agresivního chování.

Vědci jsou totiž kategoričtí, že neustálé okřikování dětí a jejich izolace, pravidelné fyzické tresty, snižování jejich sebevědomí či iracionální tresty nemají na výchovu dospívajících dobrý vliv.

Vědci však poznamenávají, že styl rodičovství zcela neurčuje stav duševního zdraví dítěte. Vzniká pod vlivem mnoha rizikových faktorů, včetně pohlaví, fyzického zdraví a socioekonomického stavu.

Závěr
Vztahy s rodiči a jejich zásady při výchově dědiců mají podle autorů studie přímý vliv na vývoj a morálku dětí.

Čím přísnější pravidla v rodině budou, tím pravděpodobněji bude dítě čelit rozvoji duševních poruch v dospělosti. /

Mít rád a na Facebookukde najdete mnoho dalšího užitečného a zajímavého čtení pro každého!

Loading...
begonie