Ministerstvo školství rozhodlo o nákladech studia na univerzitách v Bělorusku

Platící studenti se nemají čeho bát: zvýšení školného ve státních vzdělávacích institucích se nechystá.

Oznámil to ministr školství Igor Karpenko.

Školné na běloruských univerzitách zůstane na stejné úrovni.

Jak ministr vysvětlil, na poradě rektorů se projednávala otázka zvýšení školného pro platící studenty.

Důvodem diskuse bylo, že od 1. ledna 2021 se zvýšila úroveň mezd zaměstnanců VŠ.

Navíc se zvýšily náklady na realizaci vzdělávacích programů.

Ministerstvo školství zároveň prostudovalo možnosti univerzit a vysokých škol tyto náklady kompenzovat a rozhodlo.

Nezvyšujte stanovené školné, – cituje ministrova slova.

Náklady na zvýšení mezd a další náklady budou kompenzovány optimalizací ostatních výdajů vzdělávacích institucí.

Loading...
begonie